Galerije slik [shortcode]

Za uporabo NextCellent Gallery vtičnika vpišite v prispevek/stran naslednjo shortcode:
id = številka slike ali številka galerije ali številka albuma


Diaprojekcija galerije: The gallery was not found.
Primer:Vir: http://nextgen-gallery.com/slideshow/


Album:

kekec

3 Slike

logotipi

logo

4 Slike

web

arnes

5 Slike

test vtičnika

4 Slike

ali

kekec

3 Slike

logotipi

4 Slike

arnes

5 Slike


Primer:
kekec

3 Slike

logotipi

logo

4 Slike

ali

kekec

3 Slike

logotipi

4 Slike


kekec

3 Slike

logotipi

logo

4 Slike


ali

kekec

3 Slike

logotipi

4 Slike


Vir: http://nextgen-gallery.com/album/


Galerija: [Galerija ni najdena]
Primer:Vir: http://nextgen-gallery.com/gallery-page/


Posamezna slika: [SinglePic ni najden]
Primer: arnes
arnes
Vir: http://nextgen-gallery.com/singlepic/


Navigacija po slikah v galeriji naprej/nazaj:
Primer:

arnes

Slika 1 od 4

arnes

*
* Napaka v kodi in ne zaključi hiperpovezave. Namesto * dodajte še </a>

arnes

Slika 1 od 4

arnes


Vir: http://nextgen-gallery.com/image-browser/


Prikazane slike določenih značk:
Primer:Vir: http://nextgen-gallery.com/gallery-tags/


Prikazani albumi določenih značk:
Vir: http://nextgen-gallery.com/albumtags/


Naključne slike:
Primer:Zadnje dodane slike:


Primer:


FAQ: https://wordpress.org/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/faq/

Podpora: http://wordpress.org/support/plugin/nextcellent-gallery-nextgen-legacy

Dostopnost