iFrame

Vtičnik v spletišče ne doda nobenih menijskih postavk, tudi nastavitev ne.

  • uporaba vtičnika je enostavna in je podrobneje razložena tukaj (angleško):
    http://wordpress.org/extend/plugins/iframe/other_notes/
  • možno je vgraditi video posnetke, zemljevide, druge strani, slike …
  • ni potrebe, da preklopite v HTML način urejanja (“Besedilni prikaz“), ampak uporabite kar kratko kodo (“shortcode“)
  • če prekopirate kodo <iframe …></iframe>, odstranite < > oklepaje in jih nadomestite z [ ] ter pobrišite </iframe>

Vstavljanje iFrame s “shortcode”

V prispevku ali na strani za vključitev galerije kliknete gumb za dodajanje bloka .

Poiščete “Gradniki” in izberete “Shortcode“.

Shortcode” vpišete v prazno belo vrstico.

1. primer: Video iz Arnesovega Videoportala

[iframe src="https://video.arnes.si/portal/api/asset/embed/I1XXWkHzhT7OUJkSLoA0XUWP" width=60%]

2. primer: Še en primer iz video.arnes.si

[iframe width="640" height="360" src="https://video.arnes.si/portal/api/asset/embed/f17GH9u8Y7o3VnbJP7CR6JOu" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""]

3. primer: Koledar (Google Apps)

[iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?showTitle=0&showCalendars=0&showTz=0&height=420&wkst=2&bgcolor=%23FFFFFF&
amp;src=11sola.si_tf7a3icjo3hmnl5uqe3juv0hgs%40group.calendar.google.com&color=%235F6B02&
amp;ctz=Europe%2FBelgrade" style=" border-width:0 " width="500" height="420" frameborder="0" scrolling="no"]


4. primer: Zemljevid (lokacija stavbe Arnesa)

[iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2769.0495449852615!2d14.46022!3d46.050110000000004!3m2!1i1024!2i768!
4f13.1!3m3!1m2!1s0x477ad2afd41680e5%3A0xe25f8f6f769b3493!2sARNES!5e0!3m2!1ssl!2s!
4v1402009773340" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"]


Povezavo do zemljevida dobite v Googlovih zemljevidih, če kliknete na Meni (tri vodoravne črtice levo zgoraj) in izberete “Skupna raba in vdelava zemljevida”, potem pa še zavihek “Vdelava zemljevida”. Kopirano povezavo morate še ustrezno popraviti, da < > zamenjate z [ ] in pobrišete </iframe> na koncu.

5. primer: GeoGebra

http://tube.geogebra.org/material/show/id/13238

geogebra

Dostopnost